miércoles, 14 de enero de 2015

LONXE FICA, O LAR DA SAUDADEHoxe choveume a lembranza,
humedecendo os sentimentos
que fixeron surxir o alborexar
do verdescente recordó,
daqueles cheirumes
que ainda me empreñen,
dos que teño saudade.

Do zoar do vento,
do son dos regatos,
do ruxir do mar
loitando coas rochas,
do verde dos prados aqueles,
onde ficaron os anos
da miña xuventude.

Hoxe, a morriña removeume
recordos dos que me fixen
e me fixeron o xeito 

LEJOS SE ENCUENTRA, EL HOGAR DE LA NOSTALGIA

Hoy me llovió la memoria,
humedeciendo los sentimientos  
que hicieron surgir el amanecer
del verdoso recuerdo,
de aquellos aromas
que aún me preñan,
de los que tengo nostalgia.

Del silbar del viento,
del sonido de los arroyos,
del rugir del mar
luchando con las rocas,
del verde, de los prados aquellos, 
donde quedaron los años
de mi juventud.

Hoy, la melancolía removió
recuerdos de los que me hice 
e hicieron mi manera de ser           
                                    
         De Ángel Rebollar López (Toda reproducción del contenido, total o parcial,
                                                  ha de ser, previamente, autorizada por el autor)